Læs denne web-politik nøje, inden du anvender denne hjemmeside. Ved at besøge denne hjemmeside giver du dit samtykke til nedenstående vilkår.

Hjemmesiden ejes og drives af BRIO AB – et selskab, der er baseret på svensk lovgivning med hovedkontor i Sverige. Hjemmesiden har til formål at give generel information om virksomheden og dens aktiviteter

Det er ikke tilladt at kopiere, gengive, publicere, up-loade, offentliggøre, overføre eller distribuere indholdet på denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd og film i offentligt eller kommercielt sigte uden skriftlig tilladelse fra BRIO

Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet ved lov om ophavsret, såfremt andet ikke er angivet, og det må kun anvendes iht. denne politik. BRIO garanter ikke, at din anvendelse af materialet på denne hjemmeside ikke krænker rettigheder, der tilhører tredje part, som ikke ejes af eller tilhører BRIO. Billeder enten tilhører eller anvendes med tilladelse af BRIO.

Det er forbudt, at du eller andet med din godkendelse anvender disse billeder, hvis det ikke udtrykkeligt tillades iht. denne politik. Uautoriseret anvendelse kan overtræde lovgivning om ophavsret, varemærker, integritet og offentlighed samt love og bestemmelser om kommunikation.

BRIO arbejder løbende på, at informationen på denne hjemmeside skal være korrekt og opdateret. BRIO kan imidlertid ikke garantere, at informationen er korrekt. BRIO påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser i indholdet på denne hjemmeside.

Endvidere anvender og surfer du på denne hjemmeside på eget ansvar.

Hverken BRIO eller anden part, der er involveret i skabelsen eller leveringen af hjemmesiden, har ansvar for nogen direkte, indirekte, uforudsete eller strafferelaterede skader, der måtte opstå som følge af adgangen til eller brugen af ​denne hjemmeside.

BRIO påtager sig heller intet ansvar og skal ikke holdes ansvarlig for nogen skader eller virus, der kan smitte dit dataudstyr eller anden ejendom på grund af tilgang til, anvendelse af eller surfing på hjemmesiden ved downloading af materiale som data, tekst, billeder film eller lyd fra hjemmesiden.

Al kommunikation og alt materiale, du overfører til hjemmesiden gennem e-mail eller på anden måde, herunder data, spørgsmål, kommentarer, forslag og lign. er og vil blive behandlet som ikke-konfidentielt og offentligt. Alt, som du overfører eller poster, kan anvendes af BRIO eller dettes datterselskab til alle formål, inkl. men ikke begrænset til reproduktion, afsløring, overførsel, publikation, sendinger og offentliggørelse. BRIO har endvidere ret til at anvende idéer, koncept, viden og teknik, der indgår i den kommunikation, som du sender til hjemmesiden til hvilket som helst formål, inkl. men ikke begrænset til udvikling, produktion og markedsføring af produkter ved hjælp af informationen.

Alle varemærker og logotyper, der vises på hjemmesiden, er varemærker, der tilhører BRIO. Intet, der findes på hjemmesiden, skal tolkes som underforstået tilladelse, eller nogen anden form for licens eller ret til at anvende de varemærker, der vises på hjemmesiden uden skriftlig tilladelse fra BRIO eller en tredje part, der kan eje varemærkerne, der vises på hjemmesiden.

Denne hjemmeside kan indeholde links til hjemmesider, der drives af tredje part uden for BRIO. Sådanne links findes udelukkende til din bekvemmelighed. BRIO kontrollerer ikke sådanne hjemmesider og har ikke ansvar for deres indhold. Når du linker til andre hjemmesider, sker dette på eget ansvar.

Det faktum, at denne hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider, betyder ikke, at BRIO rekommanderer, støtter eller kan lide disse hjemmesider, eller at BRIO har nogen tilknytning til deres ejere.

BRIO giver ingen garantier, det være sig udtrykkelige eller underforståede, for at indholdet på andre hjemmesider er korrekt, lovligt, pålideligt eller gældende, og BRIO frasiger sig ansvaret for de tab, skader, krav, skadeserstatning og betalingskrav, som kan henføres til tredje parts hjemmeside eller dennes indhold, som direkte eller indirekte kan nås fra denne hjemmeside.

BRIO kan når som helst ændre i disse vilkår ved at opdatere den tekst. Alle sådanne ændringer gælder for dig, og du bør derfor regelmæssigt læse denne web-politik.

Change country